≡ Menu

Privacy & Copyright Beleid & Disclaimer

Privacy & copyright beleid en de disclaimer van DatingADVISOR

Bij het gebruik van onze site DatingADVISOR Nederland, moet u de volgende belangrijke zaken in achtnemen: in de eerste plaats onze disclaimer, dan onze copyright bescherming en ten slotte onze privacy policy.

1. Disclaimer van DatingADVISOR Nederland:
Hoewel de informatie op deze website met de grootse zorg is samengesteld, kan Datingadvisor.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele hierin voorkomende onjuistheden of onvolkomenheden. Het gebruik van de informatie is geheel op eigen risico ook het downloaden van de betreffende producten. We willen u er wel van verzekeren dat we ervoor gezorgd hebben dat alleen de beste dating sites worden aanbevolen. Hoewel, u moet er op letten dat we alle dating sites bespreken ook de slechte relatiebemiddeling sites.

 

2. Copyright DatingADVISOR Nederland:
Alle rechten zijn voorbehouden. Alle auteursrechten en databank rechten ten aanzien van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Datingadvisor.nl . Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur. Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever/auteur van deze site.

 

3. Privacy Policy van DatingADVISOR Nederland:
DatingADVISOR respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons zou verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld. DatingAdvisor Nederland verzamelt geen persoonlijke informatie van  u wanneer u deze website bezoekt, behalve als u er voor opteert dergelijke informatie aan ons te verstrekken. Als u er voor zou kiezen om ons persoonlijke informatie te geven in de hoedanigheid van een email of door het eventueel invullen van een formulier met uw persoonlijke info en dit vervolgens verstuurd via deze site, dan gebruiken wij deze informatie om uitsluitend alleen op uw bericht te antwoorden en om u te voorzien van het materiaal of de gegevens waar u om verzocht had. Het volgende doen wij nooit: wij delen, geven, verkopen of dragen geen persoonlijke gegevens over aan derde partijen mits de rechtbank dat van ons zou eisen.
Hoewel DatingADVISOR Nederland zijn uiterste best doet voor controle op de correctheid van alle informatie en content, kan zij geen verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van eventueel gebruik van incorrecte content. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen, aanbiedingen en prijzen) zijn dan ook onder nadrukkelijk voorbehoud. Deze informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment worden gewijzigd. DatingADVISOR Nederland kan dan ook geen garanties geven m.b.t. tot de correctheid en volledigheid van de content op deze site en sluit elke aansprakelijkheid ter zake de juistheid en volledigheid van deze content uit.

Cookies zijn kleine stukjes codes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om uw computer IP-adres te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om info te vergaren over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.  U kunt het gebruik van deze cookies weigeren als u dat zou willen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te activeren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van  bijna alle andere websites op het internet kunt benutten. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst die wordt aangeboden door Google.  Google Analytics maakt gebruik van “cookies”  om de site computeropschonen.com te helpen analyseren hoe onze bezoekers deze site eigenlijk gebruiken. Door gebruik te maken van deze site geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google zodat we met behulp van Google’s service deze site kunnen verbeteren voor onze bezoekers, mensen die zoeken naar een goede dating site en alles willen weten over dating van een goede en betrouwbare informatiebron. Daarnaast hebben we ook affiliate links geplaats voor dating sites die goed zijn. Deze werken ook via cookies waardoor we een kleine inkomst kunnen genereren voor het onderhouden en uitbouwen van deze site. Wanneer u geen cookies zou accepteren, is dit een groot nadeel voor deze site. Cookies maken het mogelijk voor websites in het algemeen om te kunnen blijven bestaan. DatingAdvisor is hierop geen uitzondering. We hopen daarom dat u geen cookies zult weigeren, ze zijn volledig harmless.

U bent welkom om contact op te nemen voor vragen of opmerkingen.

Redactie DatingADVISOR